Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2013

klocie
Mam dzisiaj usterkę w funkcjonowaniu.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viaksieznapogodna ksieznapogodna
klocie
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo sa­mot­ny ”
Reposted fromagataaa agataaa viaksieznapogodna ksieznapogodna
klocie
Czasem nie da się powiedzieć komuś, co się czuje. I ten ktoś po prostu odchodzi bo nie wie że powinien zostać.
klocie
Jeśli na czymś Ci zależy, walcz o to do ostatniej chwili. Lepiej ponieść porażkę, wiedząc, ze zrobiłeś co mogłeś, niż żyć w poczuciu, że zbyt wcześnie się poddałeś.
— ttttta
Reposted fromwhateveer whateveer viaksieznapogodna ksieznapogodna
klocie
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
klocie
klocie
- no tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. bardzo. tylko powiedz jak?
— halina poświatowska (o swojej próbie samobójczej)
klocie
0036 f593
Reposted frommaaraw maaraw viaksieznapogodna ksieznapogodna
klocie
klocie
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości.
— Agnieszka Osiecka "Listy z Londynu do Kubusia Puchatka"
Reposted frommyname myname viaksieznapogodna ksieznapogodna
klocie
- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda.
— M. Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
klocie
Wiesz, co jest gorsze od płakania w poduszkę? Pustka. Taka chwila, kiedy po prostu siedzisz i wpatrujesz się w niebo, wiesz, że nie możesz nic zrobić i ogarnia cię to przerażające poczucie bezsilności, które zżera cię od środka. 
— ale nie robisz nic, po prostu się przyglądasz..
klocie

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem.

— Marek Hłasko, 'Pętla'
klocie
6044 6f82
Reposted fromznamysie znamysie viaksieznapogodna ksieznapogodna
klocie
Reposted fromiminlove iminlove viameowl meowl
klocie
2967 7610
Reposted frominffinito inffinito viameowl meowl
klocie
Reposted fromcouples couples viameowl meowl
klocie
0860 6621
Reposted fromnawrocka nawrocka viameowl meowl
klocie
W tym roku życzę sobie, żeby coś mi się udało wreszcie na sto procent, bo trochę się rozpadam.
— portion.soup.io
Reposted fromcountingme countingme viameowl meowl
klocie
9353 6668 500
Reposted fromretaliate retaliate viameowl meowl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl