Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2013

klocie
Pieprz to, pieprz to wszystko. Czemu? Bo możesz. Po prostu wstań pewnego dnia i zacznij żyć, zacznij się uśmiechać i łapać każdą sekundę i każdy oddech.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatristezza tristezza
klocie
1977 6ef1
Reposted fromkaha kaha viatristezza tristezza
Sponsored post
feedback2020-admin
klocie
Zrób coś dla mnie. Zatęsknij za mną i dojdź do wniosku, że beze mnie jest Ci źle.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatristezza tristezza
klocie
0846 70c6
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatristezza tristezza
klocie
klocie
4922 176e 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
klocie
i co? i już nie znamy się? 
— ...
klocie
"Za godzinę będę w klubie z jedynymi przyjaciółmi, których mam, i kompletnie nie będę miał się do kogo odezwać." 

Jakub Żulczyk
Reposted fromAnnju Annju viatristezza tristezza
klocie
Jaka to oszczędność czasu, zakochać się od pierwszego wejrzenia
— Julian Tuwim
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viatristezza tristezza
klocie
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viatristezza tristezza
klocie
Dobrze być kobietą. Boże, dziękuje Ci za to. Moge płakać ile chce, krzyczeć, nosić obcasy, sukienki, robić z włosami co chce. Aaa! I jeszcze ta kobieca intuicja. Niezawodna. Za nią dziękuje najbardziej.
— dzięki
Reposted frombrielle brielle viatristezza tristezza
klocie
klocie
Zakochana kobieta, to słaba kobieta
klocie
klocie
Osoba, która naprawdę Cię kocha to taka, która widzi Twój ból, gdy wszyscy inni wierzą w Twój uśmiech.
klocie
klocie
5196 94c1
Reposted fromradykalna radykalna viakissgirlmart kissgirlmart
klocie
6284 f023 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic

January 17 2013

klocie
Ciekawe, czegóż to ludzie obawiają się najbardziej? Najbardziej lękają się zrobienia nowego kroku, powiedzenia czegoś nowego od siebie...
— Zbrodnia i kara, Dostojewski
Reposted frompoppyseed poppyseed viaksieznapogodna ksieznapogodna
klocie
7393 e0b4
Reposted fromblond blond viaksieznapogodna ksieznapogodna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...